Saturday, August 24, 2013

Syair Aminah Qutb


sEkirAnya,
kitA cintA kEpadA manUsiA, 
tak sEmestinyA manUsia cintA kEpadA kitA,
tetApi sEkiranyA,
kitA cintA kepadA Allah,
nEscayA CintA ALLAH tiadA pEnghUjungnyA,
sEkiranyA,
kitA cintA kEpadA manUsia,
kitA akAn cEmbUru pAda orAng yang
mencintAi orAng yanG kitA cintAi,
teTapi sEkiranyA,
kitA cintA kepAda ALLAH,
kitA akAn turUt mEncintAi orAng yAng 
mElabUhkan cintAnya kEpada ALLAH juga.

ya ALLAH,
andainyA diA adAlah jOdohku 
yAng ditEtapkan oleh-MU
kepAdakU,
mAka, 
CampAkkanlAh kE dalAm hatinyA,
cintA kEpadAku adalAh keranA-MU.
Namun, 
andainyA dia BukAnlah jodOh yAng 
ditEtapkan oleh-MU kepAdaku,
bErikanlAh aku kekUatAn agAr pAsrah
dAlam MenghArUngi ujiAn,
yAng KAU bErikAn kepAdakU..

No comments:

Post a Comment